ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณณี ประกอบศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:31  อ่าน 459 ครั้ง
รายละเอียด..