ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางจันทรารัตน์ สถาพรศรีสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1