ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรรหาบุคคลจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๖๐
สรรหาบุคคลจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ถึงชันประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๑๐ คน ในภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ กำหนดการยื่นเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ และประกาศผลวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๓-๑๑๕๑๗๗
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 1067 ครั้ง