ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
186 หมู่ที่ 6   ตำบลสันผีเสื้อ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5311-5177
Email : thaduea.s@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน