ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
186 หมู่ที่ 6   ตำบลสันผีเสื้อ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5311-5177
Email : thaduea.s@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :